O povjerenstvu

Izborno povjerenstvo Grada Zagreba, odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba nije stalno tijelo nego se osniva prije svakih izbora rješenjem Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske ili Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba ako se radi o izborima za mjesnu samoupravu u Gradu Zagrebu.
Izborno povjerenstvo brine se za zakonitu pripremu i provođenje izbora, a nadležnost je propisana zakonima kojima je regulirana provedba izbora zastupnika za Hrvatski sabor, izbor predsjednika Republike Hrvatske, izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, provedba lokalnih i mjesnih izbora, izbor članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zakonom kojim je regulirano financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe te obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske.
Na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s pripremom i provođenjem izbora obavlja Stručna službe Gradske skupštine.