Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina raspisuje Vlada Republike Hrvatske.
Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine.
Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uredit će se posebnim zakonom.