Obvezatne upute i obrasci

Obvezatne upute broj MS-I o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova za izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora​
Obvezatne upute broj MS-II o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora​
Obvezatne upute broj MS-III o postupku kandidiranja za članove vijeća gradskih četvrti i članove vijeća mjesnih odbora
Obvezatne upute broj MS-IV o zaštiti osobnih podataka
Broj članova vijeća gradskih četvrti i broj potpisa birača
Broj članova vijeća mjesnih odbora i broj potpisa birača