Obrasci za kandidaturu

Obvezatne upute broj LS II
- obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Obvezatne upute broj LN II
- obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika