REZULTATI

Dobna i rodna statistika izabranih kandidata

Izabrani kandidati po manjinama i predlagateljima 

Konačni rezultati - vijeća nacionalnih manjina


Albanska
Bošnjačka 
Crnogorska
Češka
Mađarska
Makedonska
Romska
Slovenska
Srpska

Konačni rezultati - predstavnici nacionalnih manjina 

Bugarska
Poljska
Rusinska
Ruska
Slovačka
Talijanska
Turska
Ukrajinska
Židovska

Napomena uz objavu:

Konačni rezultati izbora za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine bit će objavljeni nakon isteka roka za zaštitu izbornog prava.