OBVEZATNE UPUTE I OBRASCI

Obvezatne upute broj M I 
- obrasci za pripremu i provedbu izbora - imenovanje izbornih povjerenstava

Obvezatne upute broj M II
- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova 

Obvezatne upute broj M III
- obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora

Obvezatne upute broj M IV
- obrasci za provedbu izbora

Odluka o tiskanju obrazaca za provedbu izbora