KANDIDATURE

Pravovaljano predložena kandidacijska lista za dopunski izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista

Napomena uz objavu:
Pravovaljano predložene kandidacijske liste za dopunski izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine te zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova Gradske skupštine Grada Zagreba iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine objavljene su u srijedu 8. rujna 2021. u 10.30 sati te od tog trenutka teče rok za prigovore.