IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA IZBORA I NAČINU NJIHOVA KORIŠTENJA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA GRADSKIH ČETVRTI I IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA ODRŽANIH 16. SVIBNJA 2021.