Grad Zagreb

Tko može raditi u biračkom odboru

Sukladno Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske, člankom 20. propisano je da su tijela za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba i birački odbori.
Član izbornog povjerenstva i biračkog odbora kao i zamjenik člana ovih tijela može biti samo osoba koja ima biračko pravo. 
Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.