Grad Zagreb
Pretraživanje

Konačni rezultati

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA OBJAVLJENO 09.05.2019. U 11:20 SATI

Albanska
Bošnjačka 
Crnogorska 
Češka 
Mađarska 
Makedonska 
Romska 
Slovenska 
Srpska 


KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA OBJAVLJENO 09.05.2019. U 11:20 SATI

Austrijska 
Bugarska 
Njemačka 
Poljska 
Rusinska 
Ruska 
Slovačka 
Talijanska 
Turska 
Ukrajinska 
Židovska