Grad Zagreb
Pretraživanje

Kandidatura

Izborne liste za članove vijeća nacionalnih manjina objavljene 16.04.2019. u 16:30 sati

Albanska (pdf)
Bošnjačka (pdf)
Crnogorska (pdf)
Češka (pdf)
Mađarska (pdf)
Makedonska (pdf)
Romska (pdf)
Slovenska (pdf)
Srpska (pdf)


Izborne liste za predstavnike nacionalnih manjina objavljene 16.04.2019. u 16:30 sati

Austrijska (pdf)
Bugarska (pdf)
Njemačka (pdf)
Poljska (pdf)
Rusinska (pdf)
Ruska (pdf)
Slovačka (pdf)
Talijanska (pdf)
Turska (pdf)
Ukrajinska (pdf)
Židovska (pdf)